Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy
na spotkanie pod nazwą
ABC Rynku Pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Data i godzina:
23 listopada 2022 r. od 9:00 do 11:00

Miejsce:
Żniński Dom Kultury
Żnin - ul. Pocztowa 15

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy na spotkanie pod nazwą ABC Rynku Pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje o naborze dotępne są na stronie LGD pod linkiem: www.lgd-paluki.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie pod adresem gopsgasawa.bip.net.pl.

Oferty będą przyjmowane do dnia 14 listopada 2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19, 88-410 Gąsawa.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLIX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Zawiadamiam, że zwołuję XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 rok.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik