Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że badania wody na stacji uzdatniania w Marcinkowie Dolnym wykazały przekroczenie mikrobiologicznych wskaźników jakości wody. Z uwagi na obecność bakterii woda nie jest aktualnie zdatna do spożycia. W związku z tym Zakład będzie dostarczał wodę zdatną do spożycia mieszkańcom Marcinkowa Górnego oraz Marcinkowa Dolnego, aż do momentu doprowadzenia wody dostarczanej ze stacji uzdatniania do odpowiedniej jakości. Zbiorniki z wodą zdatną do spożycia w Marcinkowie Górnym zostaną umiejscowione w centrum miejscowości w pobliżu bloków, natomiast w Marcinkowie Dolnym przy przystanku autobusowym.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Zaproszenie na spotkanie w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gąsawie - sala "Stodoła" - Gąsawa, ul. Żnińska 3a - 29 września 2022 roku - godzina 12:00

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 23 września 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Nie każdy płatnik składek ma obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od stycznia 2023 roku to się zmieni.

Jeszcze tylko do końca roku przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia do 5 osób, nie muszą posiadać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od nowego roku każdy, kto jest płatnikiem składek niezależnie czy opłaca składki tylko za siebie, czy też zatrudnia jedną, dwie czy więcej osób, będzie miał obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.