Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewniają jednostki OSP działające w: Gąsawie i Nowejwsi Pałuckiej (wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), Szelejewie, Marcinkowie Dolnym, Obudnie i Biskupinie. Sprawność jednostek oceniana jest bardzo wysoko.

Wyposażenie poszczególnych OSP przedstawiono  tabeli.

Tab. Wyposażenie jednostek OSP w gminie

Jednostka OSP

Wyposażenie

Gąsawa

samochody gaśnicze – 2, motopompy – 3, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ratownictwa drogowego

Szelejewo

samochód gaśniczy – 1, motopompy – 2, sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Marcinkowo Dolne

samochód pożarniczy – 1, motopompa – 1, sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Nowawieś Pałucka

samochód gasniczy – 2, motopompy – 2, sprzęt ratowniczo-gaśniczy,sprzęt ratownictwa drogowego

Obudno

samochód pożarniczy – 1, motopompa – 1, sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Biskupin

samochód pożarniczy – 1, motopompy – 2, sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Źródło: Urząd Gminy