Drzwi Otwarte w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie w dniu 25 sierpnia 2022 roku w godzinach od 9:00 do 11:00

Przyjdź na bezpłatną mammografię w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - 23 sierpnia 2022 roku - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 - rejestracja pod numerem 58 666 24 44

Zawiadamiam, że zwołuję XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 10:30 w sali nr 15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Apel do Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki o udostępnienie dróg leśnych do celów publicznych:
    1. dyskusja.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Koncert Włoskie Lato - 24 lipca 2022 roku - godzina 18:00 - Leśny Dom Seniora w Piastowie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom. Nie zwlekaj! Zaszczep się!