Zawiadamiam, że zwołuję XV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina;
  2. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gąsawa na rok szkolny 2022/2023;
  3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa;
  4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Ograniczenia w ruchu pojazdów w związku z organizacją wyścigu kolarskiego Enea Pałuki Tour w niedzielę 4 września 2022 roku.

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że dnia 24 sierpnia 2022 r. (środa) w godzinach 9:00-14:00 z uwagi na przebudowę węzła wodociągowego zlokalizowanego w pobliżu stacji uzdatniania wody w Laskach Wielkich nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Chomiąży Szlacheckiej, Nowejwsi Pałuckiej, Obudna, Lasek Małych, Lasek Wielkich, Piastowa, Rozalinowa, Annowa, Wiktorowa, Ostrówiec oraz Pniew.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Drzwi Otwarte w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie w dniu 25 sierpnia 2022 roku w godzinach od 9:00 do 11:00

Przyjdź na bezpłatną mammografię w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - 23 sierpnia 2022 roku - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 - rejestracja pod numerem 58 666 24 44