Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz poniżej:
Ulotka dla uchodźców z Ukrainy - wersja polska
Листівка для біженців з України - wersja ukraińska
Leaflet for refugees from Ukraine - wersja angielska
Памятка для беженцев из Украины - wersja rosyjska

Uchodźcy wojenni z Ukrainy przebywający na terenie Gminy Gąsawa u rodzin prywatnych proszeni są o zgłoszenie swojego pobytu, którego należy dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Dnia 25 lutego 2022 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz zorganizował wideokonferencję z udziałem samorządowców z terenu naszego województwa dotyczącą ostatnich wydarzeń i sytuacji na Ukrainie. Zgodnie z jego przekazem należy liczyć się z napływem uchodźców na teren całego kraju. W związku z powyższym wszystkie gminy i powiaty zobowiązane są do podjęcia przygotowań do przyjęcia obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Wójt Gminy Gąsawa uruchomił prace gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia środków dla ewentualnego zakwaterowania ludności przybyłej zza wschodniej granicy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazuje rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rozporządzenie.

Ważna informacja dla osób planujących składać wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienia się wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustalenie warunków zabudowy.

Od 3 stycznia 2022 roku przedmiotowe wnioski należy składać jedynie na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., który został ogłoszony w dniu 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2462).

Z uwagi na powyższe tut. Organ udostępnia obowiązujący formularz (do pobrania tutaj). Jednocześnie przypominamy, że aby wniosek był kompletny musi zawierać załączniki określone w formularzu.