Gmina Gąsawa realizuje projekt pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowaniem terenów publicznych wokół - plac zabaw”.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 20 października 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 897 336,40 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 660 350,76 zł,
2) budżetu państwa w kwocie 77 688,32 zł.
Pozostałe koszty stanowi wkład własny Gminy Gąsawa.

Uprzejmie informujemy, że w rankingu najaktywniejszych gmin w programie Czyste Powietrze obejmującym II kwartał 2021 r. Gmina Gąsawa uplasowała się na pierwszym miejscu spośród wszystkich gmin powiatu żnińskiego pozostawiając daleko w tyle inne gminy z terytorium naszego powiatu.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu Czyste Powietrze złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w II kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

W klasyfikacji obejmującej całą Polskę Gmina Gąsawa zajęła 129. miejsce w rankingu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Gąsawa za okazane zaufanie, gdyż to oni są współautorami tego sukcesu. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła i termomodernizacją budynku w ramach programu Czyste Powietrze do naszego punktu konsultacyjnego.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 19 października 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Informujemy, że w rankingu gmin utworzonym na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu Czyste Powietrze złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach na terenie całej Polski Gmina Gąsawa zajęła 93. miejsce w skali kraju. Widnieje na liście 100 najefektywniejszych gmin w Polsce. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu zadecydował wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Wszystkim osobom, które złożyły wniosek do programu Czyste Powietrze serdecznie dziękujemy za zaufanie. Zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków za pośrednictwem punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy w Gąsawie (ul. Żnińska 8).

Spotkanie w sprawie programu Dobry Start - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 w godzinach 9:00 - 14:00