Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na terenie naszego województwa realizowany jest od stycznia 2021 r program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego można skorzystać z:

 • bezpłatnych wykładów/prezentacji na temat profilaktyki i leczenia wzw,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych,
 • bezpłatnych szczepień przeciw WZW.

Gorąco zachęcamy do udziału w programie - Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia, a około 90 % pacjentów wcześnie zdiagnozowanych udaje się wyleczyć!

Zachęcamy do wejścia na stronę internetową programu i zapisanie się na wykład/prezentację, udział w której da Państwu szansę na bezpłatne skorzystanie z badań i szczepień przeciw WZW:

stopwzw.pl/dzialania-edukacyjne/

Więcej informacji: www.stopwzw.pl i pod numerem tel. 533 334 851

UWAGA!

Bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Gminy w Gąsawie została wyłączona z powodu sytuacji epidemicznej.

Kasa urzędu nieczynna do dnia 9 kwietnia 2021 roku.

W urzędzie można będzie załatwić tylko sprawy pilne związane z wydawaniem aktów stanu cywilnego, dowodami osobistymi oraz wpisami dotyczącymi działalności gospodarczej.

Powiat Żniński zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
PAŁUKI - POWIAT ŻNIŃSKI W OBIEKTYWIE.

Celem konkursu jest:

 1. Popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Pałuk, w tym Powiatu Żnińskiego.
 2. Promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.
 3. Uwrażliwianie na piękno środowiska naturalnego.
 4. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej regionu.
 5. Promocja Pałuk – Powiatu Żnińskiego w wydawnictwach, mediach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i skierowany do mieszkańców obszaru LSR - Powiatu Żnińskiego.
 2. Wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką przyrody, kultury i turystyki a obejmować mogą jedynie obszar Pałuk - Powiatu Żnińskiego.
 3. Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
 4. Pliki z nadesłanymi fotografiami należy opisać według wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł zdjęcia.
 5. Zdjęcia muszą być oryginalnymi dziełami autora zapisanymi w formacie JPG o parametrach: rozdzielczość minimum 300 dpi o dłuższym boku w wymiarze nie mniejszym niż 2400 pixeli.
 6. Każdą fotografię należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem metryczki stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
 8. Prace konkursowe wraz z podpisanymi załącznikami wskazanymi w regulaminie należy nadesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 kwietnia 2021 r. z dopiskiem Konkurs fotograficzny – "Pałuki - Powiat Żniński w obiektywie".

Nagrody i wyróżnienia

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe wraz z gadżetami promocyjnymi Powiatu Żnińskiego.
 2. Wybrane zdjęcia zgłoszone w konkursie zostaną wykorzystane w albumie prezentującym walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Pałuk - Powiatu Żnińskiego oraz przedstawione na wystawie zewnętrznej outdoorowej w ramach promocji regionu, która czasowo pojawiać się będzie w każdej z 6 gmin Powiatu Żnińskiego.

Informacji dotyczących konkursu udziela:
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie
tel. (52) 303 11 00 w. 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

1) Regulamin konkursu - pobierz
2) Karta zgłoszeniowa (.pdf) - pobierz       Karta zgłoszeniowa (.docx) - pobierz
3) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (.pdf) - pobierz       Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (.docx) - pobierz
4) Klauzula informacyjna - pobierz

Konkurs fotograficzny – Pałuki - Powiat Żniński w obiektywie

Konkurs fotograficzny "Pałuki – Powiat Żniński w obiektywie" organizowany jest w ramach projektu:
„Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych” dofinansowanego w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Ulotka w wersji pdf dostępna tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (również tych niezamieszkałych), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się i stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku. Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowiązków podlegać może karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy Gąsawa jest naszym wspólnym obowiązkiem. Dlatego apeluję do Państwa o odśnieżanie wszystkich chodników położonych bezpośrednio przy granicy należących do Państwa nieruchomości.