W imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuję, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w roku akademickim 2023/2024 będzie kontynuować Program Stypendiów Pomostowych.

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów (w wysokości 7000,00 zł rocznie - przekazywane w 10 ratach) na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich (z wyłączeniem studiów na kierunkach dla służb mundurowych).

Szczegółowych informacji o Programie udziela Pani Magdalena Balicka - tel. (52) 525 08 34.

Strony internetowe z dodatkowymi informacjami:
https://pafw.pl/
https://www.stypendia-pomostowe.pl/