Zgłaszanie i szacowanie szkód wyłącznie przez aplikację.

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono w II okresie raportowania zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Gąsawa. Według stanu na 31 maja 2023 r. zagrożenie suszy dotyczy gleby kategorii I (tylko i wyłącznie w uprawie zbóż jarych i ozimych). Bieżący stan zagrożenia suszą dla Gminy Gąsawa podawany jest na stronie internetowej: susza.iung.pulawy.pl.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?
Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację. Instrukcja i szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych.