W dniu 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Helu odbyło się oficjalne podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Miejską Hel, reprezentowaną przez Burmistrza Helu - dr. Klemensa Adama Kohnke, a Gminą Gąsawa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gąsawa - Błażeja Łabędzkiego. W uroczystości podpisania umowy o współpracy partnerskiej udział wzięli również: Przewodniczacy Rady Gminy w Gąsawie - Mariusz Kazik, Przewodniczący Rady Miasta Helu - Arnold Antkowski, przedstawiciele Urzędu Gminy w Gąsawie, Urzędu Miejskiego Helu, przedstawiciele radnych obu gmin oraz członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy, którzy w tym czasie przebywali na Helu na zorganizowanej wycieczce.

Więcej zdjęć dostępne tutaj

22 maja 2018 r. nauczyciele z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie zorganizowali III Mistrzostwa Klas Mundurowych. Jest to od 2016 r. cykliczna impreza, która odbywa się pod hasłem „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, dofinansowana w ramach zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Żninie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz dzięki środkom finansowym Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej.

Dnia 3 maja 2018 r. w Gąsawie odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęły się uroczystą Msza Świętą o godz. 11:00 w kościele pw. Św. Mikołaja w Gąsawie, odprawioną przez ks. Proboszcza Piotra Gogolewskiego. Po Mszy Św. przy akompaniamencie Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki nastąpił przemarsz na plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie. Podczas uroczystości Sztandar Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Druh Sławomir Najrzał z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie otrzymał Tytuł Strażak Roku 2017 Gminy Gąsawa.

Tekst: Mieszko Langowski, Zdjęcia: Jacek Mielcarzewicz.

Więcej zdjęć dostępne tutaj

logo wfosigw torun

W ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gąsawa na lata 2012 – 2032” przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Gąsawie Nr XII/98/2012 z dnia 16 lipca 2012 r., Gmina Gąsawa podejmuje działania mające na celu usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy oraz ich transport i unieszkodliwianie na wyznaczonym składowisku materiałów niebezpiecznych. Realizację zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest co roku powierza wyspecjalizowanym firmom, gwarantującym sprawne i rzetelnie prowadzenie prac przy zachowaniu obowiązujących przepisów związanych z tego typu działaniami.

W wyniku nawałnicy jaka przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim, na terenie Gminy Gąsawa uszkodzeniom uległy liczne obiekty budowlane. W celu unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest pochodzących ze zniszczonych bądź uszkodzonych budynków, Wójt Gminy Gąsawa wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Kwota uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Gąsawa stanowiła 100% jego kosztów kwalifikowanych i wyniosła łącznie 78.289,25 zł.

We wtorek 27 marca w gminnym Centrum Kultury „Stodoła” w Gąsawie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Z testami przygotowanymi przez pracownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie - mł. asp. Daniela Osmańskiego, zmierzyli się uczniowie ze szkół w Gminie Gąsawa. Najwyższym poziomem wiedzy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej wykazali się: - w kategorii szkół podstawowych Szymon Ertmann, Bartosz Kowalczewski, Wiktoria Wielgosz; - w kategorii gimnazjum Marcin Juchniewicz, Kinga Nowakowska, Wiktor Imbierowicz; - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Dariusz Woźniak, Bartosz Grzechnik, Angelika Piasecka. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Gąsawa. Wezmą oni także udział w etapie powiatowym konkursu.

Tekst i zdjęcia Paweł Kranz.