Wędrówka na pieszym Szlaku Piastowskim, który ma całkowitą długość 28,7 km i oznaczony jest kolorem czerwonym, rozpoczyna się w Żninie w wiedzie przez Wenecję, Biskupin, Marcinkowo Dolne, Rogowo, Rzym, a kończy się w Reczu. Na teren naszej gminy wkraczamy od strony Wenecji.

Swoją wędrówkę na żółtym szlaku rozpoczynamy przy bramie wejściowej do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Nasze kroki kierujemy wzdłuż toru kolejki wąskotorowej w kierunku Biskupina. Przy pierwszych zabudowaniach wsi Biskupin szlak łączy się ze szlakiem czerwonym. Razem z nim kierujemy się w lewo do szosy przy przystanku PKS i skręcamy w lewo.

Kolejny pieszy szlak, oznaczony kolorem niebieskim, który swą trasą biegnie przez gminę Gąsawa. Wycieczkę rozpoczynamy na rynku w Gąsawie. Za domem nr 4 skręcamy w prawo i opuszczamy wieś. Dróżka skręca w prawo, a następnie kierujemy się w lewo. Po lewej stronie widać Jezioro Gąsawskie.