Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór do programu dotacyjnego. Program, pod nazwą „Kulturalne pomosty”, jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane poza granicami Polski.

Strategicznym celem programu, realizowanego w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.

 

Do udziału w programie zapraszamy podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną. Dofinansowane w tym naborze wydarzenia kulturalne muszą odbywać się w krajach wymienionych w załączniku do regulaminu Wytyczne programowe do programu IAM „Kulturalne pomosty", muszą też zostać zrealizowane i opłacone w roku 2018. Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.

Oczekiwanymi, kluczowymi efektami programu będą: stworzenie podstaw dla działań nie tylko inicjujących, lecz przede wszystkim podtrzymujących długofalową współpracę z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach geograficznych, powstanie trwałej sieci powiązań instytucjonalnych, artystycznych i społecznych, jak również ugruntowanie zainteresowania wymianą kulturalną z Polską.

Zadania dofinansowane w ramach programu, prezentujące i promujące kulturę polską poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej adresowane mają być do odbiorcy zagranicznego, zarówno do grup zajmujących się profesjonalnie kulturą, jak i do młodzieży oraz szerokiego grona odbiorców.


Nabór do programu trwa do 10 grudnia 2017 roku, wnioski można składać wyłącznie pod adresem eboi.iam.pl.
Na wydarzenia w latach 2019-21 corocznie będą ogłaszane kolejne nabory.

Więcej informacji na stronie https://iam.pl/pl/program-dotacyjny-iam-niepodlegla

Jarosław Jakubowski
Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Kultury,Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej