Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Integracyjny wyjazd w Góry Stołowe" - ZOBACZ