Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Szlakiem Sanktuariów Maryjnych" - ZOBACZ