Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Z kulturą na Ty" - ZOBACZ