Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Wójt Gminy Gąsawa uprzejmie zawiadamia,
że ze względu na prowadzone prace
na Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie nastąpi

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 8 października 2019 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 15:00
w miejscowościach:
Biskupin, Gąsawa i Oćwieka

Zaleca się korzystanie z przegotowanej wody do celów spożywczych i higienicznych.

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki