Wójt Gminy Gąsawa

przedstawia do konsultacji projekt aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gąsawa 2016 - 2020 z perspektywą na lata 2020 - 2022

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.