Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w VI MIĘDZWOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE INSCENIZACJI TEATRALNYCH „ANTONÓWKA, którego celem jest m.in. propagowanie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Konkurs adresowany jest  do grup teatralnych działających w szkołach podstawowych lub Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Polski, skupiające uczniów szkół podstawowych, liczące nie więcej niż 20 osób. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia teatralnego o tematyce zgodnej z celami i warunkami określonymi w załączonym Regulaminie.  

Zgłoszenia wraz z oświadczeniami i 5 –minutowym filmem zawierającym fragment spektaklu przygotowanego na potrzeby Konkursu należy dostarczyć do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy  korespondencyjnie lub osobiście do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 z dopiskiem na kopercie: Konkurs – VI Międzywojewódzki Przegląd Inscenizacji Teatralnych „Antonówka”.  

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu odbędzie się do dnia 30.04.2019 r. drogą e-mailową. Natomiast finał i wyłonienie Laureatów Konkursu będzie miało miejsce w Tucholskim Ośrodku Kultury, Plac Zamkowy 8, 85-500 Tuchola w dniu 22 maja br.

 VI Międzywojewódzki Przegląd Inscenizacji Teatralnych „Antonówka”