Komitet organizacyjny obchodów Dnia Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada
2017 r. o godz. 10.00 w Gąsawie, zwraca się z prośbą o zgłaszanie się wszystkich zainteresowanych delegacji i osób, które będą składać wiązanki na grobie powstańców wielkopolskich.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 listopada 2017 r. do godz. 15.00 pod nr tel. 052 303 62 26.