Uchwałą Nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa ustanowiony został herb Gminy Gąsawa.

Opis herbu:
W polu srebrnym mur czerwony z otwartą bramą i trzema wieżami blankowanymi czerwonymi. W każdej z nich po jednym oknie.

Wygląd:

 

Kolorystyka: