Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 190 szt.
Liczba zawartych umów 165 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 73 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 1.627.611,28 zł