Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 170 szt.
Liczba zawartych umów 150 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 60 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 1.291.125,38 zł