27 lutego 2018r w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie odbył się finał III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Celem konkursu jest między innymi ukazywanie wkładu społeczeństwa w proces odzyskiwania niepodległości, rozbudzanie zainteresowań historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania Wielkopolskiego, zachęcanie uczniów do poznawania przeszłości w sposób uwzględniający związki pomiędzy historia regionalna i powszechną, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

W finale konkursu udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Lubostroniu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie, Zespołu Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie, Zespołu Szkół w Barcinie, Szkoły Podstawowej nr1 im. dr Stanisława Krzysia w Barcinie, Zespołu Szkół w Łabiszynie, Szkoły Podstawowej w Słębowie i Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną, a w drugiej rozwiązywali test wiedzy.

Grand Prix za najwyższą liczbę punktów w obu konkurencjach zdobyła Zofia Drzewiecka z Zespołu Szkół w Barcinie. Kolejne miejsca w dwóch kategoriach wiekowych zajęli:

Gimnazjum i klasa VII SP

I miejsce Piotr Mielcarek Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie

II miejsce Alicja Szczęsna Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

III miejsce Kamila Erdmann Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

I miejsce Katarzyna Erdmann Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie

II miejsce Kacper Koc Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

III miejsce Maja Słowińska  Zespół Szkół w Łabiszynie

Najciekawsze prezentacje wykonali:

Gimnazjum i klasa VII SP

I miejsce Zofia Drzewiecka  Zespół Szkół w Barcinie

II miejsce Julia Przybylak Zespół Szkół w Lubostroniu 

III miejsce Piotr Mielcarek Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie

Szkoła Podstawowa klasy IV - VI

I miejsce Maja Słowińska  Zespół Szkół w Łabiszynie

II miejsce Remigiusz Jeździkowski Szkoła Podstawowa im Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

III miejsce Zuzanna Dyduch Zespół Szkół w Lubostroniu 

Główny patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki. Konkurs wsparli również Senator RP Robert Gaweł, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie, firma INTER-VAX ze Żnina oraz dyrektor gąsawskiej placówki Jacek Superczyński.

Stroną organizacyjną konkursu zajęły się nauczycielki historii Aurelia Grajek i Katarzyna Kuchta-Tomaszewska

Prace uczniów oceniało jury w składzie: Szymon Nowaczyk – pracownik MA w Biskupinie, Mirosław Sprenger pracownik Delegatury Instytutu Pamieci Narodowej w Bydgoszczy oraz dyrektor szkoły Jacek Superczyński.

Do 6 marca na terenie Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie można zapoznać się z wystawą „Droga Wielkopolan do Niepodległości”, która została udostępniona przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Tekst: Katarzyna Kuchta – Tomaszewska; Jacek Superczyński, Zdjęcia: Katarzyna Sulecka.

Więcej zdjęć dostępne tutaj