Rokrocznie, w trzecim tygodniu września, odbywa się w Biskupinie jeden z największych w Europie festyn archeologiczny. W ciągu dziewięciu dni, na terenie całego rezerwatu, prezentowane są najróżniejsze przejawy życia ludzi od najdawniejszych czasów.

Festynowi towarzyszy muzyka i taniec, walki wczesnośredniowiecznych wojów i obrzędy, strzelanie z łuku i kuszy, bicie monet, pokazy archeologicznych badań podwodnych i wiele innych.

W zrekonstruowanym, wczesnośredniowiecznym piecu, można wypiekać chleb z pszenicy uprawianej w rezerwacie i mielonej na kamiennych żarnach. Zrekonstruowano również trzy piece garncarskie. Jeden z nich ma kształt zagłębionej w ziemi niecki, wyłożonej kamieniami i wylepionej gliną, z dwoma otworami. Drugi piec, kopułkowy, odtworzony na podstawie wykopalisk w pobliskich Sobiejuchach, pochodzi z tego samego okresu, co osada w Biskupinie. W piecu tym przeprowadzono eksperyment z wypalaniem naczyń, a jego wyniki z pomiarem temperatur, czasu, nakładu pracy oraz potrzebnych materiałów opublikowane w literaturze, wzbudziły duże zainteresowanie. Trzeci piec, największy, został zrekonstruowany na podstawie wykopalisk z Jankowa. Można w nim jednocześnie wypalać kilkaset średniej wielkości naczyń. Rokrocznie, według starożytnych sposobów i receptur, w rezerwacie produkuje się dziegieć i smołę drzewną. Do produkcji dziegciu używa się kory brzozowej, a smołę otrzymuje się z przesyconych żywicą korzeni sosnowych. Pokazy starożytnych technik, produkcyjnych, prowadzone także w maju i czerwcu, wzbudzają wielkie zainteresowanie zwiedzających, a eksperymenty naukowe poszerzają wiedzę archeologów, zajmujących się rekonstrukcją życia codziennego w Biskupinie. 

Adres: 

Muzeum w Biskupinie
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
tel./fax ( 052 ) 302 50 25, tel. ( 052 ) 560 03 09, tel./fax ( 052 ) 302 54 20, tel. (052) 3025055.

STRONA INTERNETOWA:

www.biskupin.pl