Biskupin -  najbardziej znany w Europie środkowej rezerwat archeologiczny. Badania wykopaliskowe rozpoczęły się w 1934 roku. Imponujcy był rozmach prowadzonych prac wykopaliskowych, w których stosowano nowoczesne metody badań. W ich wyniku odkryte zostały konstrukcje drewniane osiedla sprzed ponad 2700 lat ( zachowane w znakomitym stanie ). Przed wojną Biskupin był nazywany "Polskimi Pompejami".

Na terenie raezerwatu mieści się Muzeum Archeologiczne, które prezentuje w swojej ekspozycji tematykę:

 • W epoce myśliwych i zbieraczy
 • Neolityzacja
 • Epoka brązu
 • Nowe wierzenia
 • Osady obronne
 • Budownictwo
 • Życie codzienne mieszkańców
 • Hodowla zwierząt
 • Łowiectwo
 • Rybołówstwo
 • Zbieractwo
 • Obróbka skóry
 • Obróbka kości i rogu
 • Obróbka włókna, tkactwo i plecionka
 • Garncarstwo
 • Kontakty handlowe
 • Strój i ozdoby
 • Wierzenia
 • Upadek grodu
 • Wpływ kultury celtyckiej
 • W kręgu wpływów Imperium
 • Wczesne     średniowiecze
 • Zamek w Wenecji 

Adres: 

Muzeum w Biskupinie
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
tel./fax ( 052 ) 302 50 25, tel. ( 052 ) 560 03 09, tel./fax ( 052 ) 302 54 20, tel. (052) 3025055.

STRONA INTERNETOWA:

www.biskupin.pl