ODBIÓR FOLII ROLNICZYCH, SZNURKA I SIATKI DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZIE ORAZ TYPU BIG BAG

Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych dla rolników z terenu Gminy Gąsawa.

Rolnicy którzy posiadają i zamierzają usunąć odpady rolnicze w postaci:
- folii rolniczych,
- sznurka i siatki do owijania balotów,
- opakowań po nawozie oraz typu Big Bag,
proszeni są o wpisywanie się na listę osób zainteresowanych, która znajduje się u sołtysa sołectwa, w którym rolnik zamieszkuje. Na listę należy wpisać się do dnia 7 września 2021 roku. Warunkiem udziału w dofinansowaniu jest wpisanie się na listę.

Dofinansowanie będzie mogło wynosić do 500 zł netto za tonę odpadów. Część nieobjętą dofinansowaniem oraz podatek VAT właściciele odpadów będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.

Wójt Gminy Gąsawa|
/-/ Błażej Łabędzki