Wójt Gminy Gąsawa, jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w Urzędzie Gminy Gąsawa - pokój nr 4, zostało przygotowane stanowisko komputerowe do samospisu przez Internet. Osoby, które chciałyby spisać swoje gospodarstwo przez Interent, ale nie posiadają do niego dostępu lub potrzebują pomocy technicznej w wypełnieniu formularza, mogą w tym celu przybyć do tut. Urzędu. Ze względów organizacyjnych, wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie terminu i godziny wizyty z Gminnym Biurem Spisowym pod nr telefonu (52) 303 62 23 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gąsawie.