Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora. Doradztwo księgowe odbędzie się 27 listopada 2018 r. Doradztwo ma charakter indywidualnego spotkania z ekspertem - obowiązują wcześniejsze zapisy.

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)

W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żnińskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie, podczas którego zostanie wybrany jeden delegat do Sejmiku reprezentujący Powiat Żniński oraz jeden stały zastępca.

W celu wyboru delegatów prosimy o zgłaszanie kandydatów poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia kandydata na członka Sejmiku Organizacji Pozarzadowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą należy przesłać do dnia 9 listopada br. na adres Starostwa Powiatowego w Żninie.

Ponadto na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące zmian, jakie czekają organizacje pozarządowe w związku ze składaniem ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

W razie jakichkolwiek pytań osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są Pani Joanna Rynarzewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz Pani Emilia Plaskaty (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - tel. 52 303 11 00 w. 55.

Pismo Starosty Żnińskiego

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczące rozpoczęcia naboru do programu „Razem Bezpieczniej 2018”.

Odpowiedzi prosimy kierować wyłącznie na adres podany w piśmie.

Dyżurny WCZK

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Jak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już jedenasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 20 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 „Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. 

Wnioskodawcami projektu mogą być: