Spotkanie kierowane jest do Organizacji pozarządowych. Spotkania podzielone zostały powiatami, tak aby każda z organizacji mogła na nie dotrzeć.

Spotkania odbywać się będą :

 

25 października 2017 r – Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, ul. Śniadeckich 15,

8 listopada 2017 r. – Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10,

29 listopada 2017 r. – w Inowrocławiu (o dokładnym miejscu spotkania będziemy informować)

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=119 telefonicznie pod numerami: (56) 62 15 904,  797 304 125. Należy w formularzu zaznaczyć miejsce spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.