Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Integracyjny wyjazd do Karpacza" - ZOBACZ