Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2020 rok dostępny tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa
informuje, że w przypadku przerwy w dostawie wody,
awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
sprawy te należy zgłaszać
do Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
pod alarmowy numer telefonu 601 255 442.

Awarie zgłaszać można również
pod numerami telefonów
697 996 818 lub 609 178 270.

Wójt Gminy Gąsawa
zawiadamia, że w dniu 24 grudnia 2019 r.
kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie będzie czynna od godz. 7:00 do 10:00.

Przepraszamy za utrudnienia!

Enea Operator sp. z o.o. na swojej stronie internetowej
umieścił informację o planowanym wyłączeniu prądu
w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) w godzinach 7:00 - 16:00
w miejscowości Gąsawa w rejonie ulic: Biskupińska, Rynek, Żnińska, Jasna.