Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2022 rok dostępny tutaj.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Obudnie odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do obsługi programu Rodzina 500 plus. Już od nowego roku w formie elektronicznej zacznie przyjmować wnioski o nowe świadczenia wychowawcze, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo narodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 r. Natomiast gminy jeszcze do końca maja 2022 r. będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń.