Zawiadamiam, że zwołuję XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu;
  2. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu;
  3. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Gąsawa oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu;
  4. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  6. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032;
  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;
  8. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie na 2022 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Konkurs fotograficzny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16. rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski uruchomił ogólnodostępną infolinię pod nr +48 52 349 78 04 oraz +48 52 349 74 61 obsługiwaną w języku ukraińskim i polskim oraz stronę internetową https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl. Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa www.ua.gov.pl oraz infolinia +48 47 721 75 75.

Można również przekazywać dary zgodnie z załączoną listą. Dary muszą być nowe, spakowane i opisane. Należy je dostarczać do Gminne Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a w godzinach od 8:00 do 15:00 lub bezpośrednio do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 14 w godzinach od 8:00 do 18:00.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi)!

Odzież i okrycie:
koce zwykłe i termiczne
śpiwory
podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
materace
ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)

Środki higieny i czystości:
płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie
bielizna damska, męska, dziecięca
podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe
ręczniki (w tym z mikrofibry)
worki na śmieci, środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji, maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:
woda
żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
konserwy,
makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Uwaga! Zabezpieczyć szkło!!

Inne:
zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece
zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – Lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 26°C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane!

Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
Broń biała
Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny
Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Zawiadamiam, że zwołuję XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gąsawa;
  2. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo;
  4. wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  6. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zawiadomienie

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA!
Wspólne posiedzenie odbędzie się w Sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 8:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad: