„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Jedynie, co trzecia jest czynna zawodowo.  Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy pod hasłem  „Żyj aktywnie!”. Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Gmina Gąsawa bierze udział w projekcie „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy z Gąsawy, Nowejwsi Pałuckiej i Obudna zyskają wyposażenie osobiste w postaci ubrań specjalnych, radiotelefonów nasobnych i hełmów o łącznej wartości 19.800,00 zł. 85% tej kwoty pokrywa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego, 15 % to wkład własny uczestnika projektu pochodzący z budżetu Gminy Gąsawa.

Tekst: Paweł Kranz

pobierz informację