UWAGA!

warunkowa przydatność wody do spożycia w Marcinkowie Górnym!