Wydział Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje o starcie

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH +” 2018.

 

Z konkursu mogą korzystać również podmioty niepubliczne. Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej resortu- www.mrpips.gov.pl