Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2022 rok dostępny tutaj.