W skład sołectwa wchodzą: wieś Szelejewo
   
Sołtys: Jadwiga Kurp
Rada Sołecka: Adam Adamczyk
Elwira Cichowicz
Marian Judek
Zenon Kończal
Beata Łukomska
Marek Szymański
Tadeusz Wieczorek
Powierzchnia: 1059,06 ha
Liczba mieszkańców: 435
Liczba uprawnionych do głosowania: 332