W skład sołectwa wchodzą: wieś Piastowo
wieś Rozalinowo
   
Sołtys: Barbara Winiecka
Rada Sołecka: Zbigniew Gaczkowski
Tomasz Walczak
Henryk Winiecki
Powierzchnia: 268,44 ha
Liczba mieszkańców: 77
(Piastowo) 43
(Rozalinowo) 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 59
(Piastowo) 34
(Rozalinowo) 25