W skład sołectwa wchodzą: wieś Obudno
   
Sołtys: Paweł Brzykcy
Rada Sołecka:  
Jerzy Gęsicki
Arkadiusz Michalak
Monika Pietruszewska
Bartosz Stawicki
Powierzchnia: 1483,98 ha
Liczba mieszkańców: 347
Liczba uprawnionych do głosowania: 264