W skład sołectwa wchodzą: wieś Laski Wielkie
wieś Laski Małe
   
Sołtys: Piotr Boiński
Rada Sołecka: Genowefa Bączek
Andrzej Kałamejka
Mateusz Maćkowiak
Tomasz Winiarski
Powierzchnia: 610,72 ha
Liczba mieszkańców: 189
(Laski Małe) 90
(Laski Wielkie) 99
Liczba uprawnionych do głosowania: 147
(Laski Małe) 69
(Laski Wielkie) 78