W skład sołectwa wchodzą: wieś Komratowo
   
Sołtys: Stefan Marcinkowski
Rada Sołecka: Walenty Augustyniak
Antoni Juchniewicz
Piotr Marcinkowski
Paweł Nyka
Powierzchnia: 235,93 ha
Liczba mieszkańców: 68
Liczba uprawnionych do głosowania: 52