W skład sołectwa wchodzą: wieś Godawy
   
Sołtys: Zenon Fletka
Rada Sołecka: Antoni Gawrych
Maciej Głowacki
Adam Wesołowski
Bogusława Wilk-Sytek
Marcin Wysocki
Powierzchnia: 886,73 ha
Liczba mieszkańców: 262
Liczba uprawnionych do głosowania: 199