W skład sołectwa wchodzą: wieś Gąsawa
   
Sołtys: Teresa Kawczyńska
Rada Sołecka: Bogdan Ciesielski
Violetta Kazik
Marek Mikulski
Maria Mrówczyńska-Salamon
Stanisława Tokarz-Turostowska
Józef Winiecki
Powierzchnia: 693,85 ha
Liczba mieszkańców: 1477
Liczba uprawnionych do głosowania: 1181