W skład sołectwa wchodzą: wieś Annowo
wieś Wiktorowo
   
Sołtys: Magdalena Kolmajer
Rada Sołecka: Katarzyna Ertman
Magdalena Konieczka
Józef Malak
Piotr Ratajczak
Kazimierz Ronowicz
Powierzchnia: 309,53 ha
Liczba mieszkańców: 208
(Annowo) 145
(Wiktorowo) 63
Liczba uprawnionych do głosowania: 159
(Annowo) 113
(Wiktorowo) 46