Uchwałą Nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa ustanowiona została flaga Gminy Gąsawa.

Opis flagi:
Płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z dwóch jednakowej szerokości pasów: czerwonego i białego. Pośrodku płata nałożony jest herb Gminy Gąsawa.

Wygląd:

Kolorystyka: