W dniu 4 września 2019 r. Urząd Gminy w Gąsawie odwiedził Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który wręczył Wójtowi Gminy Gąsawa Błażejowi Łabędzkiemu certyfikat potwierdzający przyznanie dofinansowania na przebudowę dróg gminnych relacji Nowawieś Pałucka – Chomiąża Szlachecka, Osiny - Chomiąża Szlachecka na kwotę 664.494,00 zł oraz na remonty dróg gminnych relacji Obudno - Parlin, Gąsawa - Huby Gąsawskie, Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo na kwotę 478.802,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Otrzymane dofinansowanie w łącznej kwocie 1.143,296 zł pozwoli na objęcie przebudową i remontem dróg gminnych w technologii dywaników asfaltowych o łącznej długości ponad 5 km.