Tablica informacyjna do realizowanego zadania

Uprzejmie informujemy, że zrealizowane zostało zadanie Gminy Gąsawa pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130607C Nowawieś Pałucka – Chomiąża Szlachecka od 0+000 km do 2+494 km oraz części drogi gminnej nr 130627C Osiny – Chomiąża Szlachecka od 0+000 km do 0+070 km. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 710 175,10 zł. Kwota dofinansowania ze strony Funduszu Dróg Samorządowych to: 355 087,00 zł. Kwota wkładu własnego stanowi: 355 088,10 zł.

Celem projektu było poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do budynku użyteczności publicznej oraz realizacja potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Planowanym efektem była poprawa bezpieczeństwa pieszych przez pobudowanie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem, zaprojektowanie w ich pobliżu przejścia dla pieszych oświetlonego lampą LED, montaż wiaty autobusowej stanowiących azyl dla oczekujących na przyjazd autobusu. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa ustawiono znaki B-33 ograniczające prędkość. Przebudowa dróg gminnych poprawiła jakość połączeń z drogami powiatowymi. Dzięki zastosowaniu nowej nawierzchni oraz tak zwanych mijanek podniesiono standard techniczny dróg. Przebudowa dróg zapewniła też dogodniejszy bezpośredni dostęp do budynku użyteczności publicznej oraz wpłynęła w sposób pozytywny na realizacje potrzeb w zakresie transportu zbiorowego dzieci do szkół.

Poniżej zamieszczone są zdjęcia odzwierciedlające stan dróg przed przebudową, w trakcie jej trwania oraz efekt końcowy. Przytoczono również wypowiedzi okolicznych mieszkańców dotyczące wspomnianej inwestycji.

Pan Robert Dworek Radny Rady Gminy w Gąsawie (okręg Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka):
Jako radny dwóch sołectw jestem szczęśliwy, że udało się wykonać tę inwestycję ponieważ jest ona nie tylko ważnym elementem komunikacji, ale łączy też ludzi, dwie wsie, które administracyjnie są jednym okręgiem wyborczym. Zabiegałem o tę drogę i był to pierwszy wniosek, jaki złożyłem obejmując mandat Radnego Rady Gminy w Gąsawie. Dziękuje Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu za zaangażowanie w tak ważną dla nas inwestycję oraz za pozyskanie środków zewnętrznych, bo bez środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych wykonanie tej inwestycji byłoby nieosiągalne dla naszej Gminy.

Pan Paweł Brzykcy Radny Rady Gminy w Gąsawie (okręg Obudno):
Bardzo cieszę się wraz z mieszkańcami "zaleśnej" części Gminy Gąsawa z faktu, że powstała nowa, zmodernizowana droga gminna z nawierzchnią asfaltową, która łączy miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka. Droga robi bardzo pozytywne wrażenie, jest bardzo dobrze wykonana, jest przejście dla pieszych, jest przystanek autobusowy dla dzieci i są lampy oświetleniowe. Spełnia wszystkie wymogi i jest wreszcie taka, na jaką czekaliśmy ponad 20 lat. Zmodernizowana droga wygląda imponująco. Przez wiele lat były w tej drodze zaklejane po zimie dziury, które po 2-3 miesiącach ponownie nadawały się do uzupełnienia. Dopiero duża determinacja Pana Wójta Błażeja Łabędzkiego w pozyskanie środków pozabudżetowych z Funduszu Dróg Samorządowych, zaangażowanie pracowników Urzędu w przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dofinansowanie Rady Gminy w Gąsawie pozwoliło na wykonanie tej drogi, na którą wszyscy bardzo długo czekaliśmy. Drogą tą jeździ autobus, który dowozi dzieci do szkoły, jeżdżą  mieszkańcy do sklepu rolniczo-przemysłowego w Nowejwsi Pałuckiej. Prowadzi ona do kościoła w Chomiąży Szlacheckiej, wreszcie drogą tą dojeżdżają mieszkańcy do swoich posesji. Jest to jedna z największych i najbardziej potrzebnych inwestycji zrealizowanych w naszej części Gminy Gąsawa. Dziękujemy wraz z mieszkańcami Panu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, Panu Wójtowi Gminy Gąsawa Błażejowi Łabędzkiemu, Radnym Rady Gminy w Gąsawie i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej ważnej dla nas inwestycji, która ułatwia nam w znacznym stopniu funkcjonowanie.

Pan Marcin Katulski Sołtys Sołectwa Nowawieś Pałucka:
Trzeba przyznać, że droga którą teraz przebudowano od wielu lat była w fatalnym stanie. Mieszkańcy Nowejwsi Pałuckiej niejednokrotnie apelowali, aby ta droga poprzecinana wybojami i dziurami została gruntownie zmodernizowana. Życzliwa postawa wielu osób, wsparcie ze strony Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Wójta Gminy Gąsawa, profesjonalne podejście Urzędu Gminy w Gąsawie, przychylność Radnych Rady Gminy w Gąsawie sprawiły, że wreszcie możemy ze spokojem i w komfortowych warunkach podróżować do naszych domostw czy też pól uprawnych. Stało się tak dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, za co jako Sołtys reprezentujący wdzięcznych mieszkańców Nowejwsi Pałuckiej, pragnę serdecznie podziękować.

Pan Marek Szafrański rolnik z Nowejwsi Pałuckiej:
Chciałbym serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Gąsawa, Sołtysowi Nowejwsi Pałuckiej i Radnym Rady Gminy w Gąsawie za wysłuchanie naszych próśb o wyremontowanie drogi Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka, tym bardziej, że jest to droga dojazdowa do pól, które uprawiam razem z synami. Dość często przemierzamy te trasę nie tylko sprzętem rolniczym, ale i samochodami czy motorami, co wcześniej mogło skutkować licznymi uszkodzeniami. Jeżdżąc po naprawdę głębokich dziurach, nie było sposobu żeby je ominąć. Teraz i jazda rowerem stała się o wiele przyjemniejsza.

Państwo Anna i Piotr Sochańscy właściciele lokalu gastronomicznego w Chomiąży Szlacheckiej:
Jako lokalni przedsiębiorcy jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy Urzędu Gminy w Gąsawie. Dzięki zmodernizowanej drodze prowadzącej do Nowejwsi Pałuckiej możemy w komfortowych warunkach przemieszczać się do hurtowni w Mogilnie, oszczędzając czas i zużycie samochodu służbowego. Wyrazy uznania dla Radnych Gminy oraz Funduszu Dróg Samorządowych za dobrze wykonaną pracę.

Opracowanie: Marcin Katulski
Foto: Marcin Katulski