Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, nie muszą się martwić, że bon przepadnie. Rząd przedłużył możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym z końca marca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu  rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Mogą nim pokryć należność np. za zimowisko, pobyt dziecka na kolonii, wycieczce czy obozie. Bon może też służyć do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami, przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Choć czasu było dużo na wykorzystanie bonu, nie wszyscy to zrobili. Rodzice z województwa kujawsko-pomorskiego aktywowali do tej pory 169 tys. bonów z 228,3 tys. im przysługujących i zrealizowali nimi płatności na kwotę 99,4 mln zł. W całości wykorzystali 86,2 tys. bonów. Do wykorzystania, choćby częściowego na Kujawach i Pomorzu pozostało jeszcze w bonach 91,3 mln zł – dodaje rzeczniczka.

Pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze, niosących pokój i odpoczynek oraz dużo zdrowia, optymizmu i wielu sukcesów w Nowym 2022 Roku życzą Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki oraz Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Mariusz Kazik

W bieżącym roku w Szelejewie zostały zrealizowane dwa projekty.

Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 21 grudnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 642 552,86 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 984 665,55 zł,
2) budżetu państwa w kwocie 115 843,00 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 542 044,31 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 31 sierpnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu polegającego na "Termomodernizacji budynków "starej" i "nowej" szkoły w Szelejewie" wynosi 1 175 072,99 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 702 629,28 zł,
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 214 465,92 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 247 977,79 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.

Gmina Gąsawa w bieżącym roku zrealizowała projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa w ramach którego poddano termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich.
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 31 sierpnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu polegającego na "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich" wynosi 689 327,50 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 322 960,22 zł,
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 163 083,20 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 203 284,08 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Fundacja Piękno Naszej Polski realizuje projekt pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki, którego celem jest promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki mająca na celu Promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

M A P A